Urtica Sp. z o.o.

 • Siedziba firmy

  ul. Krzemieniecka 120
  54-613 Wrocław, Polska

  NIP: 894-25-56-799

  Regon: 932081801

  KRS: 0000113253 

  BDO: 000018844

 • Biuro zarządu

  +48 71 782 66 01

  +48 71 782 66 02

  +48 71 782 66 04

  fax: +48 71 782 66 09

Jak dojechać?Informacja o Urtica Sp. z o.o. jako Administratorze Danych Osobowych dostępna jest pod adresem: Polityka prywatności

Masz pytania? Napisz do nas.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktu zwrotnego. Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w  przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

Mniej
Oświadczam, że Spółka przed przesłaniem jej moich danych osobowych ujętych w formularzu udzieliła mi wszystkich wymaganych prawem informacji. Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł ("Spółka"). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w  ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w  formularzu - co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion oraz podmioty współpracujące ze Spółką.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Mniej


Dział Sprzedaży Leków

 • +48 800 166 042(numer dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)
  +48 32 368 10 82
  +48 42 200 80 20
  +48 71 782 66 16
  +48 605 150 357(numer dostępny tylko w przypadku ratowania życia)

Dział Przetargów

 • +48 71 782 66 48
  +48 71 782 66 44
  +48 71 782 66 53
  +48 71 782 66 84
  fax: +48 71 782 66 43


Dział Sprzedaży Specjalistycznej i Szczepionek

 • +48 71 782 66 70
  +48 71 782 66 93
  fax: +48 71 782 66 89

Dział Zarządzania Należnościami i Programów Finansowych

 • +48 71 782 66 73
  +48 71 782 66 50
  +48 71 790 83 67
  +48 71 790 83 75
  fax: +48 71 782 66 83


Dział Zakupów

 • +48 71 782 66 35
  fax: +48 71 782 66 39

Dział Reklamacji

 • Infolinia: +48 42 200 8088(numer dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)
  fax: +48 42 200 79 41


Dział Marketingu

 • +48 71 782 66 51