Skip to main content

NASZA JAKOŚĆ


Potwierdzenie najwyższej jakości

2W4A2670-8ea04fdf Nasza jakość

Certyfikat DPD

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (ang. Good Distribution Practice, GDP) to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa produktu leczniczego, jego jakości i integralności w całym łańcuchu dostaw.

Certyfikat potwierdza, że w Urtice gwarantujemy bezpieczeństwo produktów leczniczych w całym łańcuchu dostaw, które zapewnia nasz system zarządzania jakością. Jesteśmy w pełni zaufanym dostawcą, co potwierdza Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Certyfikaty Normy Międzynarodowej ISO 9001

Nasze procesy objęte certyfikacją:

  • Zakupy
  • Sprzedaż
_BAH8461_small-ca1d9e48 Nasza jakość