PROGRAMY FINANSOWE URTICA

proste finansowanie

W ramach systemu Proste Finansowanie oferujemy 3 programy

Program WEKSLOWY

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala wekslem, który pełni tutaj funkcję płatniczą
 • Wygodne miesięczne zamykanie faktur
 • Elastyczny termin zapłaty: 30–360 dni
 • Preferencyjny koszt finansowania

Program RAMOWY

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala transzą porozumienia
 • Wygodne miesięczne zamykanie faktur
 • Elastyczny termin zapłaty: 60–360 dni
 • Preferencyjny koszt finansowania

Program RATALNY

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala ratą porozumienia
 • Wygodne kwartalne zamykanie faktur
 • Elastyczny termin zapłaty: 30–180 dni
 • Preferencyjny koszt finansowania

Dlaczego warto skorzystać z Programów Finansowych

 • W 2 dni – uproszczona analiza finansowa Klienta
  W 2 dni – uproszczona analiza finansowa Klienta
 • Do 2 tyg. zamknięcie procesu uruchamiania finansowania
  Do 2 tyg. zamknięcie procesu uruchamiania finansowania
 • Warunki preferencyjne w stos. do warunków ustawowych
  Warunki preferencyjne w stos. do warunków ustawowych
 • Poprawa struktury bilansu
  Poprawa struktury bilansu
 • Elastyczny harmonogram spłat
  Elastyczny harmonogram spłat

Co nas wyróżnia

Szpital zawiera umowę Finansowania, na podstawie której istniejące zobowiązanie z tytułu niezapłaconych faktur zostaje zamienione na wybrany Program Finansowy.

Następnie należność spłacana jest w miesięcznych ratach lub w formie jednorazowej spłaty (w deklarowanym okresie liczonym od daty zawarcia umowy Programu Finansowego).

Zobacz film
Film proste finansowanie

Jak uzyskać dostęp do Programów Finansowych

1

Skontaktuj się telefonicznie z naszym Doradcą

2

Wskaż faktury do zapłaty

3

Doradca przedstawi Ci ofertę

4

Wybierz dogodną formę finansowania

5

Wybierz odpowiedni termin

6

Podpisz umowę

Proces Programu Finansowego – JAK TO DZIAŁA

 • Dostawa leków z Urtica do Szpitala data wystawienia faktury ze wskazanym terminem płatności

 • Uzgodnienie faktur wymagalnych do rozliczania Programem Finansowym – Szpital wybiera rodzaj Programu i zawiera z Urtica umowę Finansowania

 • Na bazie podpisanej umowy następuje zamiana zobowiązania z tyt. faktur sprzedażowych za dostawę leków na wybrany Program Finansowy

 • Szpital decyduje o parametrach Programu Finansowego (m.in. o ilości i wysokości rat oraz okresie trwania Programu) w udzielanym przez Urtica finansowaniu

 • Poprzez wybór jednego z Programów Finansowych wydłużamy termin płatności za należności wynikające z faktur wymagalnych nawet o kolejne 12 miesięcy

 • W wyniku uporządkowania i zamknięcia zobowiązań poprawiamy płynność finansową i bilans Szpitala

Najczęściej zadawane pytania.

...

Skontaktuj się z nami

(71) 782 66 76

 
Urszula Piątek Koordynator ds. Programów Finansowych

Urszula Piątek
Koordynator ds. Programów Finansowych

Masz pytania? Napisz do nas.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktu zwrotnego. Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w  przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

Mniej
Oświadczam, że Spółka przed przesłaniem jej moich danych osobowych ujętych w formularzu udzieliła mi wszystkich wymaganych prawem informacji. Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł ("Spółka"). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w  ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w  formularzu - co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (przy czym Spółka informuje, że w przyszłości zostanie on zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Mniej