Skip to main content

Proste finansowanie

PROGRAMY FINANSOWE
URTICA

W ramach systemu Proste Finansowanie oferujemy 3 programy

Program WEKSLOWY

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala wekslem, który pełni tutaj funkcję płatniczą
 • Wygodne miesięczne zamykanie faktur
 • Elastyczny termin zapłaty: 30–360 dni
 • Preferencyjny koszt finansowania

Program RAMOWY

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala transzą porozumienia
 • Wygodne miesięczne zamykanie faktur
 • Elastyczny termin zapłaty: 30-360 dni
 • Preferencyjny koszt finansowania

Program RATALNY

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala ratą porozumienia
 • Wygodne kwartalne zamykanie faktur
 • Elastyczny termin zapłaty: 30–180 dni
 • Preferencyjny koszt finansowania

Dlaczego warto skorzystać z Programów Finansowych?

dlaczego-1-fef9a1d7 Proste finansowanie | Urtica

uproszczona analiza finansowa Klienta w ciągu 2 dni

dlaczego-2-fc27a6f0 Proste finansowanie | Urtica

zamknięcie procesu uruchamiania finansowania w ciągu 2 tygodni

dlaczego-3-fd925bed Proste finansowanie | Urtica

preferencyjne warunki w stosunku do warunków ustawowych

dlaczego-4-f99ba8be Proste finansowanie | Urtica

poprawa struktury bilansu

dlaczego-5-f82e55a3 Proste finansowanie | Urtica

elastyczny harmonogram spłat

Co nas wyróżnia?

Szpital zawiera umowę finansowania, na podstawie której istniejące zobowiązanie z tytułu niezapłaconych faktur zostaje zamienione na wybrany Program Finansowy.

Następnie należność spłacana jest w miesięcznych ratach lub w formie jednorazowej spłaty (w deklarowanym okresie liczonym od daty zawarcia umowy Programu Finansowego).

Jak uzyskać dostęp do Programów Finansowych?

1
Skontaktuj się telefonicznie z naszym Doradcą
2
Wskaż faktury do zapłaty
3
Doradca przedstawi Ci ofertę
4
Wybierz dogodną formę finansowania
5
Wybierz odpowiedni termin
6
Podpisz umowę

Proces Programu Finansowego. Jak to działa?

 • Dostawa leków z Urtica do Szpitala data wystawienia faktury ze wskazanym terminem płatności

 • Uzgodnienie faktur wymagalnych do rozliczania Programem Finansowym – Szpital wybiera rodzaj Programu i zawiera z Urtica umowę finansowania

 • Na bazie podpisanej umowy następuje zamiana zobowiązania z tyt. faktur sprzedażowych za dostawę leków na wybrany Program Finansowy

 • Szpital decyduje o parametrach Programu Finansowego (m.in. o ilości i wysokości rat oraz okresie trwania Programu) w udzielanym przez Urtica finansowaniu

 • Poprzez wybór jednego z Programów Finansowych wydłużamy termin płatności za należności wynikające z faktur wymagalnych nawet o kolejne 12 miesięcy

 • W wyniku uporządkowania i zamknięcia zobowiązań poprawiamy płynność finansową i bilans Szpitala

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może przystąpić do systemu Prostego Finansowania w Urtica Sp. z o.o.?
Oferta finansowania skierowana jest do wszystkich klientów zaopatrujących się w Urtica sp. z o.o., niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.
2. Jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o udzielenie finansowania?
Do przeprowadzenia podstawowej analizy wystarczą aktualne dokumenty finansowe tj. bilans, RZIS za ostatni zamknięty księgowo okres.
3. Moja Jednostka wykazuje stratę. Czy mogę skorzystać z oferty finansowania?

W wielu przypadkach tak – analiza finansowa bazująca na historii współpracy i aktualnych danych finansowych przewiduje rozwiązania również w przypadku pogorszenia się wyników Szpitala.

4. Jaki jest koszt uzyskania decyzji / rozpatrzenia wniosku? Jak długo będę czekać na decyzję?

Opracowanie propozycji rozliczenia trwa około 2 dni. Rozpatrzenie wniosku i przygotowanie oferty jest bezpłatne.

5. Zależy mi na maksymalnym okresie finansowania, na jaki okres mogę liczyć?

Termin zapłaty może obejmować przedział od 30 do nawet 360 dni. Dzięki elastyczej ofercie termin będzie dopasowany do potrzeb Jednostki.

6. Na czym polegają preferencyjne warunki finansowania?

Preferencyjne warunki finansowania polegają na zastosowaniu niższej niż ustawowa stopy odsetek i obniżonej wysokości naliczanych rekompensat.

7. Jaką będę miał korzyść z przystąpienia do Programu Finansowego?

Główną korzyścią jest zmniejszenie relatywnych kosztów finansowych Szpitala, dzięki zastosowaniu preferencyjnych warunków finansowania. Dodatkowo Program Finansowy pełni funkcję wsparcia bieżącej płynności, umożliwiając dokonanie płatności bez konieczności angażowania dostępnych środków, stanowiąc skuteczny instrument w zarządzaniu finansami Szpitala. Dzięki elastycznej, indywidualnie dopasowanej ofercie z pominięciem skomplikowanej procedury kredytowej Szpital uzyskuje wygodny, dostosowany do możliwości płatniczych harmonogram spłat. Rozliczenie zadłużenia w Programie Finansowym efektywnie wpływa na strukturę bilansu Szpitala.

8. Kiedy ma nastąpić pierwsza płatność?

Warunki spłaty są ustalane indywidualnie, zależnie od potrzeb i sytuacji finansowej Szpitala – płatność może być rozłożona na miesięczne raty lub w formie jednorazowej spłaty.

9. Jak rozliczane są koszty związane z wydłużeniem terminu zapłaty?

Koszty związane z udzieleniem finansowania stanowią część raty i są spłacane zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności w Programie Finansowym.

10. Jakie zobowiązania mogą być rozliczone w ramach Prostego Finansowania?

W Programie Finansowym rozliczane są wszelkie zobowiązania Szpitala wobec firmy Urtica wymagalne na dzień podpisania umowy – mogą to być zarówno faktury sprzedażowe, jak również noty odsetkowe.

11. Jaka jest wysokość stopy bazowej?
Stopa Bazowa Programu Wekslowego Obowiązuje od dnia:
6,36% 2022-05-20

Skontaktuj się z nami

(71) 782 66 76

Urszula%20Piatek-ce025684 Proste finansowanie | Urtica

Urszula Piątek

Kierownik ds. Programów Finansowych

Proszę uzupełnić pole Imię i nazwisko!
Proszę podać poprawny adres e-mail!
Nieprawidłowe dane
Wyraziłeś zgodę na korzystanie z numeru telefonu, uzupełnij pole numer telefonu.
Proszę napisz do nas wiadomość
Zaakceptuj warunki korzystania z witryny, jeśli chcesz się zapisać do Newslttera!
Zaakceptuj warunki korzystania z witryny, jeśli chcesz się zapisać do Newslttera!
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane