Skip to main content

Proste finansowanie

PROGRAMY FINANSOWE
URTICA

W ramach systemu Proste Finansowanie oferujemy 3 RODZAJE POROZUMIEŃ DLA NASZYCH KLIENTÓW w formule:

WEKSLOWEJ

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala wekslem, który pełni tutaj funkcję płatniczą
 • Wygodne miesięczne zamykanie faktur
 • Elastyczny harmonogram spłaty
 • Obniżone oprocentowanie w stosunku do warunków ustawowych

RAMOWEJ

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala transzą porozumienia
 • Wygodne miesięczne zamykanie faktur
 • Elastyczny harmonogram spłaty
 • Obniżone oprocentowanie w stosunku do warunków ustawowych

RATALNEJ

 • Możliwość rozliczania zobowiązań Szpitala ratą porozumienia
 • Wygodne kwartalne zamykanie faktur
 • Elastyczny harmonogram spłaty
 • Obniżone oprocentowanie w stosunku do warunków ustawowych

Co nas wyróżnia?

Szpital zawiera umowę, na podstawie której istniejące zobowiązanie z tytułu niezapłaconych należności zostaje zamienione na wybrany rodzaj Porozumienia (zwany także jako Programy finansowe). Następnie należność spłacana jest w miesięcznych ratach lub w formie jednorazowej spłaty
(w deklarowanym okresie liczonym od daty zawarcia umowy).

Jak uzyskać dostęp do Programów Finansowych?

1
Skontaktuj się telefonicznie z Opiekunem
2
Wskaż faktury do zapłaty
3
Opiekun przedstawi ofertę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości
4
Wybierz dogodną formę porozumienia
5
Wybierz odpowiednią liczbę rat
6
Podpisz umowę

Proces Programu Finansowego. Jak to działa?

 • Dostawa leków z Urtica do Szpitala data wystawienia faktury ze wskazanym terminem płatności

 • Uzgodnienie należności wymagalnych do rozliczania w Porozumieniu – Szpital wybiera formułę spłaty i zawiera z Urtica umowę

 • Na bazie podpisanej umowy następuje zamiana zobowiązania z tyt. należności wynikających z dostawy leków na wybrane Porozumienie

 • Szpital otrzymuje informację nt.  ilości rat oraz okresu spłaty  

 • Poprzez wybór jednego z Programów Finansowych wydłużamy termin płatności za należności wynikające z faktur wymagalnych nawet o kolejne 12 miesięcy

 • W wyniku uporządkowania i zamknięcia zobowiązań płynność finansowa i bilans Szpitala ulegają widocznej poprawie  

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może przystąpić do systemu Prostego Finansowania w Urtica Sp. z o.o.?
Oferta skierowana jest do wszystkich klientów Urtica sp. z o.o., niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.
2. Na czym polegają preferencyjne warunki finansowania?

Preferencyjne warunki porozumienia polegają na zastosowaniu niższej niż ustawowa stopy odsetek i obniżonej wysokości naliczanych rekompensat.

3. Jaką będę miał korzyść z przystąpienia do Programu Finansowego?

Główną korzyścią jest zmniejszenie relatywnych kosztów finansowych Szpitala (powstających w związku z opóźnionymi płatnościami, w tym również wysokich kosztów procesów sądowych). Dzięki elastycznej, indywidualnie dopasowanej ofercie Szpital uzyskuje wygodny, dostosowany do możliwości płatniczych harmonogram spłat. Rozliczenie zadłużenia w Programie Finansowym efektywnie wpływa na strukturę bilansu Szpitala.

4. Kiedy ma nastąpić pierwsza płatność?

Warunki spłaty są ustalane indywidualnie, zależnie od potrzeb i sytuacji finansowej Szpitala – płatność może być rozłożona na miesięczne raty lub w formie jednorazowej spłaty.

5. Jakie zobowiązania mogą być rozliczone w ramach Prostego Finansowania?

W Programie Finansowym rozliczane są wszelkie zobowiązania Szpitala wobec firmy Urtica wymagalne na dzień podpisania umowy – mogą to być zarówno faktury sprzedażowe, jak również noty odsetkowe i obciążeniowe.

Skontaktuj się z nami

(71) 782 66 76

Urszula%20Piatek-ce025684 Proste finansowanie | Urtica

Urszula Piątek

Kierownik ds. Programów Finansowych

Proszę uzupełnić pole Imię i nazwisko!
Proszę podać poprawny adres e-mail!
Nieprawidłowe dane
Wyraziłeś zgodę na korzystanie z numeru telefonu, uzupełnij pole numer telefonu.
Proszę napisz do nas wiadomość
Zaakceptuj warunki korzystania z witryny, jeśli chcesz się zapisać do Newslttera!
Zaakceptuj warunki korzystania z witryny, jeśli chcesz się zapisać do Newslttera!
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane