Skip to main content

Oferta

Dla Szpitala

Zaopatrujemy apteki przyszpitalne i obsługujemy procesy przetargowe szpitali. Posiadamy flotę samochodów i magazyny odpowiednio przystosowane do przetrzymywania leków.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą usług skierowanych do szpitali.

Nasi specjaliści pomogą Państwu na każdym etapie, od zamówienie produktu leczniczego po jego wprowadzenie do obrotu w szpitalu.

 • Dystrybucja leków

  Magazynowanie leków

  Posiadamy największą hurtownię w kraju. Dysponujemy także jednym centralnym magazynem przeznaczonym do przechowywania produktów leczniczych, który zapewnia dostawy do końcowego Klienta. Naszym priorytetem jest terminowość dostaw z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości oraz warunków transportu zgodnych z DPD. Realizujemy dostawy w ciągu 24 h oraz dostawy w trybie cito na terenie całego kraju. Posiadamy profesjonalny tabor samochodowy, wyposażony w niezbędną do przewożenia leków termoizolację i klimatyzację, zapewniamy stały monitoring temperatur przewozu.

 • Zaopatrywanie w leki

  Zaopatrywanie w leki

  Od ponad 30 lat zaopatrujemy rynek farmaceutyczny i szpitalny w Polsce. Nasz zespół to 40 wykwalifikowanych osób, specjalistów w zakresie zamówień publicznych. Dzięki zapleczu technologicznemu jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać pracą osób w dziale przetargowym. Na bieżąco monitorujemy poziom realizacji umów przetargowych, aby zakontraktowane umowy były realizowane w jak najwyższym procencie. Obsługę szpitali nadzoruje 12 koordynatorów regionalnych, którzy swoim zasięgiem obejmują wszystkie polskie województwa.

 • Leki sieroce

  Leki sieroce

  W szerokiej ofercie naszych usług bardzo ważnym elementem jest dystrybucja leków wysokospecjalistycznych, sierocych, rzadko wykorzystywanych w procesie farmakoterapii. Zajmujemy się dostawą specjalistycznych leków na choroby rzadkie i ultrarzadkie. Posiadamy niezbędne doświadczenie w dystrybucji i strategii wdrożenia tych produktów na rynek. Obsługujemy dystrybucję leków w programach lekowych. Aktualnie obsługujemy 60 programów lekowych (zwłaszcza onkologicznych).

 • Badania kliniczne

  Badania kliniczne

  Obsługujemy dystrybucję leków do badań klinicznych. Wspieramy proces zakupu i dostarczenie ich do Klienta końcowego. Do zakresu naszych usług należy zakup leków, dystrybucja produktów leczniczych do poszczególnych szpitali w kraju, przepakowywanie i oklejenie leku zgodnie z wymogami GMP. Obsługujemy również zwroty i utylizację.

 • Zarządzanie należnościami

  Zarządzanie należnościami

  Oferujemy również szeroki pakiet usług związanych z profesjonalnym odzyskiwaniem należności. Dokonujemy oceny kondycji finansowej odbiorców, nadzorujemy procesy windykacyjne. Jako firma aktywnie wspieramy finansowanie szpitali w ramach programów funduszowych. Na płaszczyźnie finansowej wprowadziliśmy instrumenty mające na celu poprawę płynności finansowej szpitali.

  Proponowane przez nas programy finansowe to:

  • dokonywanie płatności bez angażowania bieżących środków,
  • zmniejszenie relatywnych kosztów finansowych szpitala,
  • pomoc w zarządzaniu zobowiązaniami wobec Urtica (zapewnienie ciągłości dostaw leków).

  Dział finansów i wierzytelności liczy ok. 14 osób, które obsługują rocznie:

  • ponad 200 mln w portfelu należności,
  • pond 3 tys. klientów (w tym 100% szpitali),
  • prawie 10 tys. rozmów telefonicznych przychodzących,
  • prawie 15 tys. rozmów telefonicznych,
  • ponad 10 tys. pism,
  • i ponad 2 tys. not odsetkowych.
 • prostefinansowanie Dla Szpitala | Urtica

  Proste Finansowanie

  Proste Finansowanie to rozwiązanie stworzone przez naszych specjalistów, którego celem jest pomoc w zarządzaniu zobowiązaniami polskim placówkom szpitalnym. Programy finansowe to instrumenty wsparcia szpitala, które mogą znacznie poprawić jego płynność finansową i rentowność. W ramach tego rozwiązania oferujemy trzy programy - wekslowy, ramowy oraz ratalny.

  więcej

 • Usługi dodatkowe

  Usługi dodatkowe

  Jako lider rynku szpitalnego edukujemy obecnych i przyszłych farmaceutów szpitalnych. Od 15 lat jesteśmy wydawcą kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”. Ponadto oferujemy szpitalom atrakcyjne oferty usług dodatkowych wykorzystując potencjał działu telemarketingowego. Realizujemy akcje pro-sprzedażowe oraz informacyjne, które swoim zasięgiem obejmują 100% szpitali. Organizujemy również regionalne konferencje patronackie dla kierowników i magistrów farmacji. Edukujemy w zakresie Prawa Farmaceutycznego i Prawa Zamówień Publicznych.

Sprawdzona formuła sukcesu

Partnerskie relacje oraz indywidualne podejście