Skip to main content

E-URTICA

PORTAL DLA APTEK SZPITALNYCH

Korzystaj z funkcjonalności platformy e-Urtica z zakresu reklamacji, logistyki oraz zarządzania.

Poznaj funkcjonalności portalu e-urtica.pl

Reklamacje

 • pobieraj faktury korygujące dla uznanych reklamacji
 • składaj reklamacje produktowe
 • zarządzaj reklamacją
  w ramach procesu jej realizacji

Logistyka

 • uzyskaj wgląd w listę swoich zamówień, faktur i listów przewozowych
 • sprawdzaj i eksportuj wydruki temperatury
 • potwierdzaj zapotrzebowanie na środki kontrolowane

Zarządzanie

 • zarejestruj konto
 • zgłaszaj działania niepożądane
 • wyszukuj pozwolenia na dopuszczenia leków
 • skontaktuj się z administratorem portalu

Co zyskujesz dzięki portalowi e-urtica.pl?

raportowanie-1cbbc787 E-URTICA

dostęp do reklamacji

web_white-7d7560aa E-URTICA

dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów w jednym miejscu

pomoc-12175112 E-URTICA

bezpośredni kontakt z opiekunem

pieciotstopniowa_skala-8f64a024 E-URTICA

cyfryzacja procesu = dbałość o środowisko

Najczęściej zadawane pytania

1. Co oznacza numer kontrahenta w panelu rejestracji?

Numer kontrahenta to numer CKK - znajduje się na każdej otrzymanej od Urtica fakturze.

2. Jestem zatrudniony/a w kilku placówkach jednocześnie, czy mogę przypisać wszystkie miejsca zatrudnienia do jednego konta?

Do swojego konta możesz przypisać dowolną listę jednostek zatrudnienia. Zrób to podczas rejestracji konta, klikając w przycisk „Dodaj kontrahenta”. Jeśli posiadasz już konto i chcesz dodać do niego kolejne miejsca zatrudnienia, skontaktuj się z administratorem portalu.

 

3. Czy pracownicy apteki mogą zarejestrować się pod tym samym adresem e-mail?

Niestety, adres e-mail ma charakter unikalny. Każdy użytkownik powinien wpisać inny adres e-mail. Jest to konieczne, aby mógł m.in. otrzymywać powiadomienia w procesie rejestracji albo dokonać resetu hasła.

4. Czy pracownicy apteki mogą zarejestrować się podając ten sam numer telefonu?

Tak. Pracownicy danej apteki mogą rejestrować się wpisując ten sam numer telefonu, np. przypisanego do kierownika apteki.

5. Dlaczego nie mogę podać numeru telefonu stacjonarnego podczas rejestracji?

Podczas rejestracji wymagamy podania numeru komórkowego, ze względu na zakładaną procedurę wysyłania powiadomień do zarejestrowanych użytkowników. 

6. Kto może podpisać zgodę na założenie konta przez pracownika apteki?

Zgodę może podpisać:
- osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu na podstawie wpisu do KRS lub CEIDG;
- osoba upoważniona na podstawie dokumentów wewnętrznych przez uprawnionych do reprezentacji na podstawie KRS lub CEIDG - wówczas prosimy o przesłanie takiego upoważnienia;
- użytkownik z rolą kierownika apteki.

7. Czym różnią się role na stronie: kierownik apteki, farmaceuta i pracownika apteki?

Pracownik apteki ma takie same uprawnienia jak farmaceuta. Dodatkowe uprawnienia zostały przypisane do roli kierownika, który może potwierdzać zamówienia na leki cytostatyczne i psychotropowe, a także podpisywać zgody o założenie konta przez podlegających mu pracowników.

8. Czy konieczna jest każdorazowa zgoda osoby uprawnionej do reprezentacji na podstawie KRS i CEIDG na założenie konta przez zatrudnionych w niej farmaceutów i innych pracowników?

Zgodę może podpisać użytkownik, który posiada już zweryfikowane i aktywne konto z przypisaną rolą kierownika apteki. 

9. Jakie dokumenty znajdę w szczegółach zamówienia?

Wyświetlając szczegóły wybranego zamówienia zyskasz dostęp do dokumentów, takich jak: faktury, korekty, WZ.

10. Kto może potwierdzić zamówienie na środki kontrolowane?

Uprawnienie potwierdzania zamówień na środki kontrolowane przysługuje jedynie użytkownikom z przypisaną rolą kierownika apteki.

11. Czy istnieje możliwość pobrania dokumentu WZ?

Niestety, na ten moment nie ma takiej możliwości. Widoczne są jedynie numery WZ.

12. Czy zgłaszając działanie niepożądane leku przez portal e-Urtica, nadal jestem zobowiązany/a zgłosić je na oficjalnej stronie Ministerstwa?

Zgłoszenie działania niepożądanego leku przez portal e-Urtica jest złożone skutecznie i nie wymaga już dokonywania żadnych dodatkowych czynności po stronie użytkownika platformy.

13. Jakie dokumenty znajdę w szczegółach reklamacji?

Po wyświetleniu szczegółów wybranej reklamacji zyskasz dostęp do załączników reklamacyjnych oraz listów przewozowych.

14. Jakie są rodzaje składanych reklamacji?

Serwis umożliwia składanie różnych typów reklamacji, podzielonych ze względu na to, czego dana reklamacja dotyczy:

- Reklamacja asortymentu nieznajdującego się na fakturze
NT – nadwyżka towaru

- Reklamacja wybranego asortymentu
BT – brak towaru
NZ – niezgodność z zamówieniem
OP – towar uszkodzony
JA – wada jakościowa
R – zwrot na prośbę klienta
PW – produkt wycofany z obrotu
SR – niezgodność serii i daty ważności
DW – zbyt krótka data ważności
BC – błędna cena
NT – nadwyżka towaru

15. Jak wygląda proces zgłoszenia reklamacji?

W celu złożenia reklamacji wypełnij formularz reklamacji. Po jego uzupełnieniu iautomatycznie wygeneruje się i pobierze protokół reklamacji. Wydrukuj go i opatrz odpowiednim podpisem w celu potwierdzenia warunków przechowywania produktów. Pamiętaj, aby załączyć skan lub zdjęcie podpisanego protokołu w zakładce Szczegóły reklamacji”.

16. Kto może podpisać protokół reklamacji?

Protokół reklamacji może podpisać farmaceuta zatrudniony w danej aptece. W przypadku reklamacji zakłądających ruch towarowy wymagany jest podpis i pieczątka kierownika apteki lub osoby działającej z jego upoważnienia. Pamiętaj, aby załączyć skan lub zdjęcie podpisanego protokołu w zakładce "Szczegóły reklamacji".

17. Jak załączyć protokół reklamacji?

Skan lub zdjęcie podpisanego protokołu reklamacji możesz załączyć w zakładce Szczegóły reklamacji”.

Zapraszamy do kontaktu

AleksandraCencora_adminka-01-932a8abe E-URTICA

Aleksandra Cencora

Administratorka portalu e-urtica.pl