Skip to main content

O nas

Wpływ działalności na środowisko i otoczenie

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności ze źródłami promieniowania jonizującego wykonywanej w Urtica Sp. z o. o. prowadzącej hurtownię farmaceutyczną.

Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego w Urtica Sp. z o. o. prowadzącej hurtownię farmaceutyczną nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy Prawo atomowe oraz zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko.

Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby dostawać informacje o nowościach w naszej ofercie.