Skip to main content

CSR

Odpowiedzialność społeczna

CSR jest kluczowym obszarem w Urtice. Od 1997 roku realizujemy projekt, z którego jesteśmy naprawdę dumni.

Urtica Dzieciom, od 2017 roku już jako fundacja, co roku realizuje wiele projektów, które wspierają dzieci z oddziałów onkologicznych i hematologicznych.

Fundacja Urtica Dzieciom organizuje warsztaty plastyczne „Słoneczna Galeria” na wszystkich dziecięcych oddziałach onkologicznych w Polsce. Powstałe prace są corocznie licytowane podczas uroczystej Gali, a dochód przeznaczany jest na wyposażenie szpitali, mających pod swoją opieką dzieci z chorobami nowotworowymi, oraz wspomaga całe rodziny małych pacjentów w ramach turnusów terapeutycznych „Urtica Dzieciom Camp”.

Fundacja%20Urtica%20Dzieciom_logo_bia%C5%82e-02 404 - Strony nie znaleziono

Siła wspólnych działań

Działalność Fundacji Urtica Dzieciom pozwala pracownikom Urtiki na zaangażowanie się w wolontariat pracowniczy i wniesienie realnego wkładu w życia chorych dzieci.

Co roku nasi pracownicy pomagają podczas charytatywnej Gali Urtica Dzieciom, są wolontariuszami w trakcie turnusów terapeutycznych „Urtica Dzieciom Camp”, a także mniejszych wydarzeń organizowanych w ciągu roku – koncertów i eventów charytatywnych.

Pomaganie daje nam ogromną radość i satysfakcję!