Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Urtica Sp. z o.o. otrzymała Biały Listek CSR Tygodnika Polityka, czyli wyróżnienie dla najbardziej rzetelnych i zaangażowanych społecznie firm.

To już VIII edycja wydarzenia przygotowywanego przez Tygodnik Polityka,  firmę doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. O Białe, Srebrne i Złote Listki CSR ubiegało się w tym roku aż 111 firm.  Pod uwagę brane były m.in.: prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta,  uczciwość biznesowa oraz zaangażowanie społeczne. Nagrodzone zostały 73 firmy, wśród których ogromną grupę stanowiły podmioty wyróżnione po raz pierwszy, zdobywcy Białych Listków CSR Tygodnika Polityka.

Bardzo nas cieszy ten wspaniały sukces i obiecujemy, że dalej będziemy tak prężnie działać społecznie.

Więcej o wydarzeniu:  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr/1789400,1,viii-edycja-listkow-csr-polityki.read