Skip to main content
Aktualności

Urtica wśród członków społeczności UN Global Compact

12 styczeń 2024

Urtica w UNGC

Z dumą możemy ogłosić, że dołączyliśmy do grona prestiżowej społeczności skupiającej 22 000 członków ze 160 krajów z całego świata!

Globalny Pakt ONZ (UN Global Compact) to międzynarodowa inicjatywa, która jednoczy firmy, które pragną realizować zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

ESG w Urtice

Już w 2023 roku ustaliliśmy naszą strategię dotyczącą ESG, natomiast dzięki dołączeniu do globalnej społeczności UNGC nie tylko zyskaliśmy możliwość cennego wsparcia we wdrożeniu, ale i dostęp do zweryfikowanej wiedzy oraz narzędzi, które pozwolą nam w realizacji planów.

Nasze zobowiązania

Przystępując do Paktu, tak jak i inni sygnatariusze, z pełną odpowiedzialnością zobowiązujemy się wdrażania i stosowania 10 zasad UN Global Compact, dotyczących obszarów takich jak: prawa człowieka, prawo pracy, środowisko i przeciwdziałanie korupcji.


10 zasad Globalnego Paktu ONZ

Prawa człowieka 

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową 
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę 

Standardy pracy 

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się 
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej 
5. Zniesienie pracy dzieci 
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

Ochrona środowiska naturalnego 

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego 
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej 
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii 

Przeciwdziałanie korupcji

10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.


Kolejny krok w dobrą stronę

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i przyjęcia do grona Globalnego Paktu ONZ. Stanowi ono nie tylko potwierdzenie racji naszych dotychczasowych działań i dążeń do dbałości o obszary związane z etyką czy społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale jest również nowym punktem wyjścia dla kolejnych decyzji i ich realizacji w myśl zasad ESG.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby dostawać informacje o nowościach w naszej ofercie.