Fundacja Urtica Dzieciom ma pod swoją opieką 18. dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych w Polsce. W ramach akcji, Fundacja przekazała środki ochrony osobistej w postaci maseczek i płynów dezynfekujących do szpitali w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Bydgoszczy i Poznaniu.

Projekt „Pomagamy Szpitalom” zainicjowany został przez spółki: Urtica, PGF oraz Pharmalink. Inicjatywa ta, ma na celu wsparcie polskich szpitali w procesie składania zamówień na leki i wyroby medyczne w czasie trwającej epidemii COVID-19.