Najlepiej przyswajać wiedzę poprzez zabawę! 

Razem ze spółkami Lideo i Pharmalink zorganizowaliśmy akcję „Tydzień Bezpieczeństwa Danych”.

W ramach działań przygotowaliśmy międzydziałowy konkurs, w którym pracownicy mogli sprawdzić i ugruntować swoją wiedzę. Przeprowadzony został test o tematyce bezpieczeństwa danych, polityki „czystego biurka” i RODO. Nagrody przyznaliśmy w dwóch kategoriach: za największą ilość punktów oraz za mobilizację działową, czyli największą frekwencję 

Oficer bezpieczeństwa, wraz ze sztabem wspierającym sprawdził też każde biurko, w celu kontroli prawidłowego przechowania dokumentów na stanowisku pracy.

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa Danych, pracownicy zapoznali się bliżej z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych i ich przechowywania. Ugruntowaliśmy swoją wiedzę poprzez quiz, a międzydziałowa rywalizacja okazała się nie tylko dobrą zabawą, ale także ciekawą formą integracji.