Skip to main content
Aktualności

Jak działają programy lekowe – o dostępie do innowacyjnej farmakoterapii

23 sierpień 2023

Firmy farmaceutyczne oraz Instytucje Naukowe wprowadzą na rynek coraz to nowe leki, które skuteczniej radzą sobie z ciężkimi chorobami. Niestety, większość z nich to bardzo kosztowne preparaty, na które nie każdy może sobie pozwolić.. Programy lekowe to próba zaradzenia temu problemowi. Dzięki nim pacjenci mają szansę na znaczącą poprawę stanu zdrowia, a nawet na całkowite wyleczenie.

Czym jest program lekowy?

Program lekowy to rodzaj świadczenia zdrowotnego, w ramach którego szpital (spełniający odpowiednie wymogi), który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, może dostarczyć pacjentowi innowacyjne, a zarazem skuteczniejsze leki. Co ważne, świadczenie to jest w pełni refundowane, w związku z czym osoba chora nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

W Polsce realizowanych jest około 100 różnych programów lekowych. Dzięki nim pacjenci zaopatrywani są głównie w leki onkologiczne oraz nieonkologiczne.

Lista leków objętych ww. programami jest stale aktualizowana. Można się z nią zapoznać tutaj. Prowadzone programy lekowe są ujęte w części B leków refundowanych.

Program lekowy – dla kogo jest przeznaczony?

Aby w przypadku danego pacjenta została włączona innowacyjna farmakoterapia, konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek diagnostycznych. Jej realizacja jest zależna od:

  • postępu choroby,
  • szans na wyleczenie,
  • bieżącego stanu zdrowia,
  • wieku,
  • wyników badań diagnostycznych.

Dzięki temu dystrybucja produktów leczniczych jest efektywniejsza i jednocześnie nie generuje zbędnych kosztów. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach wydatki na zaopatrywanie w leki wiążą się z kosztem rzędu nawet miliona złotych.

program lekowy

Jak rozpocząć kwalifikację do programu lekowego?

Decyzję o wdrożeniu programu lekowego w przypadku wybranego pacjenta podejmuje lekarz prowadzący. Jest ona uzależniona od tego, czy istnieją przesłanki ku dalszej, skutecznej terapii w przypadku stosowania określonych rodzajów leków. Inicjatywą może też wykazać się sam pacjent, który może znaleźć podmiot realizujący takie programy, przy czym najlepszym rozwiązaniem jest wybór szpitala znajdującego się blisko miejsca zamieszkania. Niekiedy decyzję musi podjąć specjalny zespół koordynujący leczenie pacjenta. Wynika to z faktu, że czasami jest niezbędna konsultacja z innymi specjalistami.

Które ośrodki prowadzą program lekowy?

Informacje na temat ośrodków, które prowadzą programy lekowe, można znaleźć w bazach danych Narodowego Funduszu Zdrowia, a także na stronach internetowych tychże podmiotów. Na stronie NFZ można też znaleźć wyszukiwarkę programów lekowych, która umożliwia uzyskanie kluczowych informacji na ten temat.

Warto dodać, że innowacyjna farmakoterapia nie zawsze jest wdrażana wyłącznie w szpitalu. Jeśli ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (lub innych reakcji) jest znikome, pacjent może korzystać z nich w domu. W przeciwnym wypadku musi być on podłączony do zaawansowanej aparatury medycznej. Czasami bywa też tak, że terapia w ramach programu jest wdrażania w trybie jednodniowym. To oznacza, że pacjent w ciągu jednego dnia przebywa w szpitalu, aby po upływie tego czasu wrócić do domu i tam kontynuować leczenie.

Reasumując, program lekowy może poprawić komfort pacjenta, a także uratować jego życie i zdrowie. Nasza firma zajmuje się dystrybucją leków, dzięki czemu proces ich dostarczania do szpitala ulega znacznemu skróceniu. 

Jesteśmy wiodącym dostawcą leków na polskim rynku szpitalnym, dbając o zapewnienie najwyższej jakości usług od ponad 30 lat. Zaopatrujemy apteki przyszpitalne m.in. w wysokospecjalistyczne leki na choroby rzadkie i ultrarzadkie w tym także farmaceutyków do programów lekowych. Obecnie dostarczamy ponad 330 preparatów znajdujących się na listach refundacyjnych dotyczących programów lekowych i chemioterapii. Posiadamy flotę samochodów i magazyny odpowiednio przystosowane do przetrzymywania leków. Realizujemy dostawy do blisko 490 punktów odbioru.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby dostawać informacje o nowościach w naszej ofercie.