Skip to main content
Aktualności

Urtica w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2023

16 kwiecień 2024

Nasze praktyki w obszarze ESG po raz kolejny zostały docenione!

Mamy zaszczyt ogłosić, że Urtica ponownie została wyróżniona w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2023 – tym razem aż w 5 kategoriach!

RAPORT FOB 2023

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” podsumowuje najważniejsze kwestie związane z ESG w danym roku w kraju. Jest to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju oraz aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej 22. edycji zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firm. Jest nam niezmiernie miło, że Urtica znalazła się wśród nich. Oto kilka słów o naszych nagrodzonych praktykach.

PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE

Praktyka ta opiera się na koncepcji servant leadership promującej równość płci, wzrost gospodarczy oraz partnerstwo na rzecz wspólnych celów. Zakłada, że rola lidera polega na wspieraniu zespołu w osiąganiu celów poprzez udzielenie wsparcia, zasobów i odpowiedzialności, a nie na bezpośrednim mikrozarządzaniu. Dzięki temu podejściu obserwowaliśmy wzrost zaangażowania pracowników, większą identyfikację z celami firmy oraz znaczącą poprawę wyników.

URTICA DZIECIOM CAMP

Turnusy terapeutyczne Urtica Dzieciom Camp to wieloletnia inicjatywa Fundacji Urtica Dzieciom. Skupia się na organizacji turnusów dla dzieci chorych onkologicznie i ich rodzin. Podczas tych wyjazdów nasi specjaliści oferują wsparcie psychologiczne, spotkania ze specjalistami oraz różnorodne warsztaty, aby pomóc dzieciom i ich najbliższym w trudnym czasie choroby i rekonwalescencji.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Nasi pracownicy angażują się przez cały rok w różnorodne działania Fundacji Urtica Dzieciom, wspierając dzieci chore onkologicznie i ich rodziny. Ich zaangażowanie w organizację wydarzeń, promocję działań fundacji oraz udział w terapeutycznych turnusach zasługuje na uznanie.

URTICA TEAM

Pod hasłem Urtica Team realizujemy działania sportowe, edukacyjne i integracyjne, które wzmacniają zespół i motywują do dbałości o zdrowie oraz o naszą planetę. Inicjatywa ta stała się integralną częścią naszej kultury pracy, przyczyniając się do lepszej współpracy i większego zaangażowania pracowników.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wszyscy pracownicy Urtiki mają stały dostęp do platformy Mindgram, dzięki której mogą korzystać z szeregu bezpłatnych usług. Należą do nich m.in. porady psychologiczne, prawne, psychodietetyczne czy finansowe. Ponadto pracownicy mogą korzystać z wielu materiałów audiowizualnych i szkoleniowych. Dzięki różnorodnym sesjom grupowym, opiece psychologicznej oraz programom mindfulness i self-care pracownicy mają możliwość dbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.

PRZEPEŁNIA NAS DUMA

Jesteśmy dumni z naszych inicjatyw i wdzięczni za wyróżnienie w tegorocznym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dążymy do ciągłego rozwoju i realizacji naszych celów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ujęcie praktyk stosowanych w Urtice stanowi potwierdzenie wartości Urtiki. Dziękujemy!

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby dostawać informacje o nowościach w naszej ofercie.