Skip to main content
Aktualności

Więcej niż biznes, czyli porozmawiajmy o ESG w Urtice!

01 luty 2024

Porozmawiajmy o ESG w Urtice! 

Temat społecznej odpowiedzialności biznesu jest obecnie podejmowany coraz częściej i zyskuje popularność we współczesnym biznesie. Jest tak nie tylko ze względu na coraz większą troskę o środowisko i społeczeństwo, ale również ze względu na regulacje unijne, które obejmą znaczną liczbę firm. Urtica rozpoczęła już wdrażanie nowej strategii i podjęła działania wpisujące się w obszar ESG.

Co to jest ESG?

Za pojęciem ESG kryje się przede wszystkim ogólnorozumiana idea zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Skrótowiec ten powstał od słów: Environment, Society, Governance, które przetłumaczyć możemy jako: środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny. Zgodnie z polityką ESG wszystkie czynniki należące do tych kategorii należy uwzględnić w strategiach zrównoważonego rozwoju działalności biznesowej. Strategia ESG to odpowiedź przedsiębiorstw na palące problemy współczesnego świata związane z m.in. zmianą klimatu, wysoką emisją gazów cieplarnianych, ubytkiem zasobów naturalnych, problemem odpadów i zanieczyszczeń środowiska, a także równością płac oraz przestrzeganiem zasad etyki w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstw.

Dlaczego uwzględnianie ESG w swoim modelu biznesowym jest istotne?

ESG to zespół kluczowych czynników branych pod uwagę przy mierzeniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Uwzględnianie tych czynników w swoim modelu biznesowym niesie szereg korzyści, zarówno pod kątem przyszłego pozyskiwania inwestorów, jak i polepszania komfortu pracy pracowników i szeroko rozumianej dbałości o otoczenie. Według badań 81% profesjonalnych inwestorów postrzega spółki, które posiadają wdrożoną strategię ESG, jako podmioty o niższym ryzyku. Transformacje ESG dają również szereg szans biznesowych. Budują przejrzystość i zaufanie wokół firmy, ograniczają ryzyko regulacyjne, dają możliwość spełnienia oczekiwań klientów w zakresie podejmowanych działań oraz pozwalają zmniejszyć poziom ryzyka w łańcuchu dostaw. Oczywiście to tylko kilka korzyści, które mogą osiągać przedsiębiorstwa uwzględniające w swoim modelu biznesowym strategię opartą na ESG.

Strategia zrównoważonego rozwoju w Urtice

W bieżącym roku specjaliści z Urtiki zajmujący się obszarem ESG, w tym również CSR, poczynili znaczny postęp w analizie i wewnętrznym raportowaniu działań firmy pod kątem odpowiedzialnego rozwoju. Między innymi wyliczyliśmy ślad węglowy za lata 2020, 2021 i 2022, co pozwoli nam na monitoring i ustalanie dalszych celów na kolejne lata. Ustalono również strategiczne cele na najbliższe lata, które mają pomóc w obraniu odpowiedniego kierunku działań i dążenia do ich realizacji. Nasza strategia zakłada przede wszystkim racjonalne ekonomicznie dysponowanie budżetem przy osiąganiu jak najlepszych wyników w zakresie ESG. Naszym celem jest rozwój biorący pod uwagę realne zmiany w zakresie społecznym, środowiskowym i ładu korporacyjnego. Opracowując naszą strategię braliśmy pod uwagę naszych wszystkich interesariuszy, którzy znajdują się w otoczeniu biznesowym Urtiki. Wprowadzana strategia ESG w Urtice, przede wszystkim w temacie dotyczącym odnawialnych źródeł energii, realizowana będzie w porozumieniu z Grupą i zgodnie z wizją właścicielską Pelionu.

ESG w Urtice - obszar środowiskowy

Na gruncie obszaru środowiskowego nasze działania prognozujemy na okres około 15 najbliższych lat. Zakładamy, że do tego czasu zrealizujemy wszystkie strategiczne cele związane z tym obszarem. Jednocześnie będziemy przygotowywać strukturę firmy do wprowadzenia certyfikacji ISO 14001 oraz ISO 50001.

Po pierwsze, nasza predykcja zakłada, że w tym czasie dokonamy wysokiej redukcji emisyjności wszystkich naszych nieruchomości, a także będziemy dążyć do zbilansowania emisji poprzez inne środki. Aby osiągnąć cel w ciągu najbliższych lat poczynimy inwestycje związane z m.in. dekarbonizacją źródeł ogrzewania, zakupem energii z OZE i przebudową infrastruktury energetycznej oraz wodnej, co przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Działania związane z osiągnięciem możliwie najniższej emisji dotyczyć będą także naszej floty. Do roku 2030 planujemy obniżenie średniego wskaźnika emisji CO2 do 59,4 g/km. Aby spełnić to założenie, zakładamy wymianę floty na auta niskoemisyjne oraz elektryczne, a także kompleksowe dostosowanie infrastruktury Urtiki do elektromobilności. Te działania przygotują nas również do funkcjonowania w miejskich strefach czystego transportu. Do tego w trakcie najbliższych miesięcy planowane są szkolenia z ekodrivingu dla naszych kierowców. Zadbamy o rozwój tej kompetencji również w dłuższej perspektywie – zajęcia doszkalające będą prowadzone także w najbliższych latach. Rozpoczęliśmy również promocję carsharingu wśród naszych pracowników. Zachęcamy, by wyjazdy służbowe i delegacje odbywały się w grupach, tak, aby nie generować dodatkowego CO2 poprzez wykorzystanie wielu aut. Aby jeszcze bardziej zadbać o środowisko, zsynchronizujemy nasze podróże służbowe wraz z rozwojem infrastruktury kolejowej. Mając swoje oddziały w kilku miastach w Polsce, chcemy szczególnie zadbać o ten aspekt ekologicznego rozwoju Urtiki.

Trzecim istotnym punktem w strategii dotyczącej obszaru środowiskowego jest zadbanie o gospodarkę obiegu zamkniętego. W tym zakresie wyznaczyliśmy sobie cele obejmujące zagospodarowanie wody deszczowej, wprowadzenie opakowań wielorazowych i recyklingowych oraz zastosowanie centralnego zarządzania surowcami wtórnymi na magazynie. W najbliższych latach chcemy zoptymalizować zużycie wody wodociągowej i zagospodarować wodę deszczową. Nasz magazyn w Łodzi posiada już zbiorniki retencyjne, co pozwoli nam na dalszą realizację celów związanych z zarządzaniem śladem wodnym. Od kilku lat nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w targach i zjazdach branżowych, aby na bieżąco monitorować rozwój nowych technologii dotyczących obszaru rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

W 2023 roku poczyniliśmy już pewne kroki w zakresie rozwoju w obszarze środowiskowym. Uzupełniliśmy naszą flotę o auta hybrydowe i odnotowaliśmy spadek średniego wskaźnika emisji o 6%. Zaopatrzyliśmy nasze siedziby w nowe klimatyzatory z 10% mniejszym zużyciem energii. Ograniczyliśmy również zużycie papieru dzięki wykorzystaniu podpisu cyfrowego oraz dzięki projektowi eliminującemu użycie papieru do wydruku korekt. Warto dodać, że projekt ten został zaproponowany przez naszego pracownika – Mateusza Piwońskiego.

ESG w Urtice - obszar społeczny

W obszarze społecznym nasza strategia obejmuje najbliższe pięć lat. Jednak na tym polu już teraz możemy się pochwalić wieloma projektami, które aktualnie świetnie funkcjonują w naszej organizacji. Możemy poszczycić się wysokim wskaźnikiem stabilności zatrudnienia (rotacja w Urtice na rok 2022 wynosi zaledwie 11,9%), licznymi działaniami mającymi na celu aktywizację fizyczną pracowników, szerokimi pakietami benefitów pracowniczych oraz projektem, z którego jesteśmy szczególnie dumni – Fundacją Urtica Dzieciom, działającą już prawie trzy dekady.

W perspektywie kilku najbliższych lat planujemy postawić na budowanie różnorodnego środowiska pracy i inkluzywność w rozwoju fizycznym pracowników. Chcemy utrzymać i wzmacniać stabilność w zatrudnieniu, a także szerzyć wolontariat pracowniczy oraz rozwijać naszą Fundację Urtica Dzieciom.

Dobrostan i rozwój naszych pracowników od zawsze jest dla nas priorytetem. W związku z tym kierujemy do nich szereg inicjatyw, dzięki którym mogą czuć się dobrze zarówno w pracy, jak i poza nią. Od kilku miesięcy w obu spółkach realizujemy piątkowe zajęcia jogi online, które pozwalają wyciszyć się i zrelaksować po tygodniu pracy. Pracownicy mają również nielimitowany dostęp do platformy Mindgram, za pośrednictwem której mogą podjąć terapię z psychoterapeutą, jeśli tego potrzebują, a także dowiedzieć się od specjalistów wielu informacji na temat poprawy swojego dobrostanu psychicznego. Oferujemy także wsparcie w sytuacjach prywatnych (ZFŚS; zapomogi) i zawodowych (coaching). Mamy również drużynę sportową Urtica Team, w ramach której pracownicy mogą uczestniczyć w treningach biegowych czy sportowych wyjazdach integracyjnych. Z jednej strony staramy się zatrzymywać doświadczonych pracowników ekspertów, z drugiej – bierzemy udział w programach stażowych i poszukujemy młodych talentów do zasilenia naszej kadry. Co roku zwiększamy również liczbę godzin szkoleniowych dla naszych pracowników – w 2020 roku było to 1 704 godziny, w 2022 roku już 5 673 godziny. Te działania już teraz dają nam fundament do budowania jeszcze stabilniejszej i różnorodnej wiekowo organizacji.

Fundacja Urtica Dzieciom, działająca w Urtice jako projekt CSR, powstała w 1997 roku. Był to krok, który postawił Urticę w roli prekursora dobrze rozwiniętego CSR na skalę krajową. Fundacja Urtica Dzieciom działa coraz prężniej, a z biegiem lat swoją opieką objęła wszystkie polskie oddziały onkologii i hematologii dziecięcej. W ten sposób do tej pory przekazaliśmy ponad pięć milionów złotych na rzecz komfortu leczenia małych pacjentów w całej Polsce. Jednocześnie jest miejscem, gdzie pracownicy mogą zaangażować się w wolontariat. Od 2017 roku liczba wolontariuszy wyniosła 200 osób. Prowadzenie Fundacji pozwala również na aktywizację partnerów biznesowych w jej działalność.

ESG w Urtice - ład korporacyjny

Dbamy również o sferę związaną z ładem korporacyjnym. W najbliższych latach planujemy dokonać rewizji dokumentów, a już teraz wdrażamy i rozwijamy elastyczny system szkoleń i certyfikacji. System e-learningowy pozwoli nam na przejrzyste zarządzanie, raportowanie i tworzenie dedykowanych szkoleń. W dłuższej perspektywie przyniesie oszczędność czasu i zredukuje wydatki oraz zużycie papieru. Pozwoli przyznawać certyfikaty i śledzić poziom certyfikowanych pracowników z danego obszaru.

Odpowiedzialne dzisiaj – lepsze jutro

Dbanie o położenie nacisku na zrównoważony rozwój to współcześnie jedno z bardzo istotnych zadań firm działających na rynku. Oczywiście to nie relacja jednostronna – oprócz środowiska, społeczności czy otoczenia biznesowego na realizacji celów zrównoważonego rozwoju zyskuje także sama organizacja. Aktywne działania w tym zakresie prowadzą do osiągania korzyści w sferze biznesowej – stwarzają możliwości poszukiwania nowych, efektywnych technologii, budują pozytywny wizerunek marki czy zwiększają konkurencyjność wśród nowych inwestorów i klientów.

Cieszymy się, że za realizację wielu inicjatyw w Urtice odpowiedzialni są nasi pracownicy. To oni decydują się na małe gesty dla dobra planety i społeczeństwa. Wybierają rower jako środek transportu do pracy w ramach firmowej akcji „Nakręć się na rower”, angażują się w akcje ekologiczne i charytatywne oraz biorą aktywny udział w wolontariacie na rzecz Fundacji Urtica Dzieciom.

Społeczna odpowiedzialność biznesu od wielu lat stoi na piedestale wyznawanych przez nas przekonań. Staramy się realizować te działania zarówno w codziennym życiu, jak również dbać o nie podczas podejmowania decyzji biznesowych.Autorka artykułu: Agnieszka Jakubowska

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby dostawać informacje o nowościach w naszej ofercie.