Skip to main content
Aktualności

Co to jest receptariusz szpitalny i w jaki sposób go tworzyć?

04 wrzesień 2023

Receptariusz szpitalny to dokument, który odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu placówki i zarządzaniu zasobami leków. Tworzy się go dla wewnętrznego użytku personelu, a za jego sporządzenie jest odpowiedzialny wykwalifikowany zespół specjalistów.

Jakie informacje można znaleźć w receptariuszu szpitalnym?

W receptariuszu znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące leków oraz innych środków farmakologicznych, które są używane w wybranej placówce w celu podejmowania działań:

  • leczniczych,
  • diagnostycznych,
  • higienicznych.

Receptariusz szpitalny to dokument, który jest podstawą do przeprowadzania określonych procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych. Są to leki używane w szpitalu zgodnie z profilem działalności danej placówki. 

Jak sporządza się receptariusz szpitalny?

Sporządzanie receptariusza to proces bardzo złożony, gdyż wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. W gruncie rzeczy to od niego zależy właściwe zaopatrzenie szpitala we wszystkie niezbędne leki.

Przygotowywanie dokumentu zależy przede wszystkim od tego, jakie środki medyczne (w tym leki) są aktualnie wykorzystywane w działalności szpitala. Następnie na tej podstawie ocenia się przede wszystkim:

  • zużycie leków,
  • stan magazynowy środków medycznych,
  • potrzebę usuwania dotychczasowych pozycji i kreacji nowych.

Należy pamiętać, że receptariusz szpitalny jest tworzony przede wszystkim na podstawie efektywności wykorzystania leków, ich bezpieczeństwa w kontekście wybranej terapii, a także możliwości ekonomicznych placówki.

Do przygotowania finalnej wersji dokumentu niezbędna jest ocena Komitetu Terapeutycznego, który składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów wchodzących w skład jednostki. Na tym etapie bardzo ważną rolę odgrywa również działalność apteki szpitalnej, gdyż w ocenie bierze udział także farmaceuta szpitalny.

receptariusz szpitalny

Ocena receptariusza szpitalnego

Po przygotowaniu roboczego szkicu dokumentu ma miejsce jego ocena przez specjalistów. Biorą w niej udział wszyscy ordynatorzy oddziałów, a także zespół wchodzący w skład działu dyrekcji szpitala. Dzięki temu dokument oceniany jest również pod kątem praktycznym, zgodnie z realnym zapotrzebowaniem poszczególnych oddziałów. Dzięki temu unika się sytuacji, w której magazynowanie leków generowałoby nadmierne koszty po stronie jednostki szpitalnej.

W toku oceny specjaliści mogą dokonywać poprawek, które będą stanowiły podstawę do sporządzenia jego finalnej wersji. Po ich uwzględnieniu dokument jest gotowy do wdrożenia.

Dlaczego rola receptariusza w szpitalu jest tak istotna?

Receptariusz szpitalny to dokument, który jest niezbędny do prawidłowej oceny efektywności terapii poszczególnymi lekami. Każdy szpital dobiera na jego podstawie preparaty, które wykazują:

  • największą skuteczność,
  • efektywność w procesie leczenia,
  • jak najmniejszą ilość zjawisk niepożądanych.

Wszystko po to, aby dystrybucja leków obejmowała tylko takie produkty, których stosowanie faktycznie przynosi określone korzyści dla pacjentów. Bądź co bądź – jest to priorytet każdego podmiotu zajmującego się ochroną zdrowia, a zwłaszcza szpitali.

Na koniec warto dodać, że dane z receptariuszy szpitalnych są podstawą do zawiązywania umów związanych z dostarczaniem leków do określonych podmiotów. Tak naprawdę to one kształtują rynek farmaceutyków w Polsce, w związku z czym mają wpływ również na pojawianie się nowych i udoskonalonych wyrobów medycznych.

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby dostawać informacje o nowościach w naszej ofercie.