Skip to main content
DYSTRYBUCJA

Kompleksowa obsługa procesu przetargowego

Wykwalifikowany i doświadczony zespół ekspertów z obszaru prawa zamówień publicznych w sposób kompleksowy świadczy usługi związane z obsługą postępowań przetargowych podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą – szpitali, pracowni, izb chorych i oddziałów terapeutycznych, a także zakładów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które zostały utworzone przez: ministra obrony narodowej – wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia albo ministra sprawiedliwości – areszty śledcze oraz zakłady karne.

2W4A3656_glowne-38e53ab9 Kompleksowa obsługa procesu przetargowego

Obsługa obejmuje:

kompleksowa_right-97e2d66e Kompleksowa obsługa procesu przetargowego
01
100% RYNKU SZPITALNEGO
Monitoring postępowań przetargowych na poziomie 100% rynku szpitalnego
02
ANALIZA CEN
Analizę bieżących i historycznych cen przetargowych całego rynku szpitalnego
03
MINIMALIZACJA
RYZYKA
Minimalizację ryzyka handlowego i płatniczego
04
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
Prowadzenie procedury odwoławczej i reprezentację przed KIO
05
DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI
Zaangażowanie doświadczonych zespołów specjalistów z dziedzin zamówień publicznych, przetargów, rozliczeń i analiz etc.

CO NAS WYRÓŻNIA?

100%
szpitali w Polsce
76%
wygrywalności przetargów

>30

lat doświadczenia

zespol-7203e82e Kompleksowa obsługa procesu przetargowego

doświadczony zespół przetargowy

zespol-7203e82e Kompleksowa obsługa procesu przetargowego

doświadczony zespół ds. rozliczeń i analiz

Skontaktuj się z nami

Proszę uzupełnić pole Imię i nazwisko!
Proszę podać poprawny adres e-mail!
Nieprawidłowe dane
Wyraziłeś zgodę na korzystanie z numeru telefonu, uzupełnij pole numer telefonu.
Proszę napisz do nas wiadomość
Uzupełnij brakujące dane.
Zaakceptuj warunki korzystania z witryny, jeśli chcesz się zapisać do Newslttera!
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane