All Walking Club

All you need is walk!

All Walking Club to projekt integrujący pracowników naszej firmy i farmaceutów szpitalnych wokół aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. To strefa spotkań entuzjastów nordic walking i nart biegowych.

To również świetny sposób na poznawanie malowniczych szlaków Polski. Spotkania mają charakter cykliczny i uzupełnione są merytorycznymi wykładami.

all walking
all walking2

Jak wziąć udział w treningu?

By zapisać się na spotkanie z cyklu All Walking Club, prosimy o kontakt z właściwym Koorydnatorem Regionalnym lub Działem Marketingu.

 

kontakt

 

Zobacz jak trenujemy