Urtica Dzieciom chce pomagać i robi to od 1997 roku! Organizuje warsztaty plastyczne „Słoneczna Galeria” na wszystkich dziecięcych oddziałach onkologicznych w Polsce. Powstałe prace są licytowane corocznie podczas uroczystej Gali, a dochód przeznaczany jest na wyposażenie szpitali, mających pod swoją opieką dzieci z chorobami nowotworowymi oraz wspomaga całe rodziny małych pacjentów w ramach turnusów rehabilitacyjnych „Urtica Dzieciom Camp”. Zakres działania stale się poszerza, dlatego w 2017 roku powstała Fundacja Urtica Dzieciom. Pasja pomagania jest zaraźliwa! Są z nami m. in. Anna Dymna, Alicja Chybicka, Jan Miodek oraz Jerzy Stuhr.