Tomisław Bensari

Tomisław Bensari

Prezes Zarządu
Dariusz Poplawski

Dariusz Popławski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych
Renata Biel

Renata Biel

Członek Zarządu
Katarzyna Patyńska Pniaczek

Katarzyna Patyńska-Pniaczek

Dyrektor ds. Handlowych
Prokurent
Małgorzata Krowicka

Małgorzata Krowicka

Dyrektor ds. Zakupów
Agnieszka Tryba

Agnieszka Tryba

Dyrektor ds. Sprzedaży Specjalistycznej i Szczepionek
Beata Absalon

Beata Absalon

Dyrektor ds. Zamówień Publicznych
Justyna Kyc

Justyna Kyc

Dyrektor ds. Sprzedaży
Aleksandra Wilk

Aleksandra Wilk

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów
Adriana Walczak

Adriana Walczak

Dyrektor ds. Programów Finansowych
Marcin Gieracz

Marcin Gieracz

Dyrektor ds. Marketingu
Piotr Strumiło

Piotr Strumiłło

Dyrektor ds. Logistyki
Natalia Banasiewicz

Natalia Banasiewicz

Dyrektor ds. Personalnych
Lukasz Zontek

Łukasz Zontek

Dyrektor IT
Tibor Bartoszewicz

Tibor Bartoszewicz

Dyrektor ds. Zarządzania Wierzytelnościami